BoardMeeting/2016-03-31

From FSCONS wiki
Jump to navigation Jump to search
Meeting
Meeting
Date:2016-03-31
Place:Språkbanken


Närvarande:

Stian, LJO, Skyman, Oliver


1. Årsberättelse

Andreas skriver utkast till årsberättelsen, inklusive mötesstatistik (styrelse-, medlems- och arbetsmöten), konferensstatistik och eventuella övriga engagemang.

2. Verksamhetsplan

 • Oliver föreslår att hålla kringmöten förutom huvudkonferensen, specifikt
  • Gnu-möte i samband med FSCONS i November. Det finns många intressanta Europeiska Gnu-projekt, exempelvis GuixSD, vilket skulle kunna göra FSCONS till en bra mötesplats både för oss och dem.
  • FreeBSD-möte i samband med FSCONS i November.
  • Rust, nytt programmeringsspråk från Mozilla. Även dessa kunde bjudas in att ha möte i samband med konferensen.

Styrelsen menar att dessa föslag är intressanta, men att de bör bjudas in efter årsmötet som en del av programkomitténs arbete.

 • För styrelsens förslag om att hålla konferensen på en kursgård måste vi ha svar på åtminstone följande:
  • Funkar 12-13/11
  • När måste pengarna vara inne?
  • Hur många rum/sängar finns?
  • Pris per person + extra kostnad för eventuell öernattning fre-lör?
  • Hur många konferensrum har de och vad kostar det att boka fler?
 • Andreas föreslår att våra norska medorganisatörer tillfrågas om huruvida de vill ha huvudansvar för konferensen 2017, med syftet att fortsätta hålla FSCONS årligen, men bara vart annat år i Göteborg.

3. Budget

Ljo tar fram budget inför årsmötet.