BoardMeeting/2015-10-19

From FSCONS wiki
Jump to navigation Jump to search
Meeting
Meeting
Date:2015-10-19
Place:Språkbanken


Närvarande

Stian, LJO, Skyman

1. Deltagaravgifter och sponsorer:

Som det ser ut nu måste vi använda vår buffer från tidigare år för att finansiera spårbudgetarna. Underskottet, om vi inte får mer deltagare, är cirka 40kkr, vilket äter upp halva vår buffert. Vi beslutar att detta är ok.

Om det skulle bli aktuellt beslutas att absolut minimipris är 200 kr för rabatterade biljetter.

2. Lunch:

Lunch kommer kosta åtminstone 15 kkr. Ingen av de två tillfrågade leverantörerna är intresserade av att bedriva caféverksamhet.

Vi beslutar att LJO får fria tyglar att fixa ett matförslag för max 110 kr/ måltid, och cirka 300 måltider (150 per dag).

3. Tygkassar:

Beställda 200 (sponsrat av Fri programvarusydnikatet, Silversponsor). Volontärer får kassar, övriga säljs för 10% under skämspriset.

4. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls vid behov i anslutning till nästa ordinarie möte, 26/10 kl, preliminärt 19.30.