BoardMeeting/2015-10-07

From FSCONS wiki
Jump to navigation Jump to search
Meeting
Meeting
Date:2015-10-07
Place:Tre små rum


Närvarande

Stian, LJO, Skyman

1. Biljettstatus

Cirka 45 Early Bird-betalningar har inkommit. Tillsammans med förväntat antal volontärer och talare ger detta cirka 125 deltagare om inga fler betalande tillkommer.

2. Biljettpris

Styrelsen beslutar att förlänga "Early bird" (450 kr) till och med 25/10. Stian meddelar webmaster om detta snarast. Vi behöver, för att få upp deltagarantalet, göra en koordinerad insats för att nå fler intresserade. Skyman ålägges att skicka mail till org-listan med en sammanfattning av vad som händer inom organisationen, samt en stark uppmaning till alla organisatörer att göra en insats för att sprida medvetenheten om detta på alla sätt vi kan under de närmaste två veckorna.

3. Lokalerbjudande

Jonas Öberg har meddelat att FFKPs lokaler står till förfogande ungefär från årskiftet. Hyran är knappa 4000 kr/månad inklusive el för två rum inklusive pentry. Lösöre finns även, detta för cirka 7000 kr. Detta vore en möjlig lösning på FSCONS förvaringsproblem (för närvarande Gregoires förråd), men styrelsen beslutar att tacka nej till erbjudandet då det inte är ekonomiskt försvarbart.

4. Tioårsjubileum

Nästa år är det tioårsjubileum. Styrelsen har för avsikt att, efter årets konferens, ta fram ett förslag på hur detta kan uppmärksammas och lägga fram det för medlemmarna.

5. Promotionmaterial

Affischer och ads är så gott som klara. Vi kommer trycka 50 posters och 200 tygpåsar.

6. Lösa trådar

Ljo informerar om att vi behöver ha ansvariga för en minimal kaféverksamhet under konferensen, detta då de som tillfrågats om att tillhandahålla luncherna inte är intresserade av att göra detta. Förslaget är att tillhandahålla:

  • Kaffe och te gratis och kontinuerligt under konferensdagarna
  • Alkohol och motsvarande under kvällen (möjligen även under dagen)
  • Snacks, förslagsvis ett minimalt utbud, exempelvis:
    • Delicatobollar
    • Frukt
    • Nygräddade våfflor med tillbehör (med grädde och/eller vegant subsitut). Detta till ungefär självkostnadspris, alternativt donation.

7. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte bestäms till den 19/10 ca 19.00, dvs efter IRC-mötet samma dag. Plats för detta blir preliminärt Språkbanken.