Regarding cookies

From FSCONS wiki
Revision as of 19:52, 14 October 2015 by Skymandr (talk | contribs) (Added cookie policies)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Cookie policy

English

The conference administration platform FRAB uses cookies to facilitate the communication between the user and the program. These are never shared with a third party. You may choose not to accept the cookies, but be advised that FRAB may work less smoothly if you do.

Registering for the conference is primarily done via the Eventbrite platform. Eventbrite use their own cookies that are out of our control, please see Eventbrite's cookie policy for details. If this is a problem for you, then other ways of registering and paying are available. Please get in touch with the organisers if you have any questions.

= Svenska

Konferenshanteringssystemet FRAB använder kakor för att underlätta interaktionen mellan användaren och programmet. Dessa delas aldrig med tredje part. Kakorna kan väljas bort, men detta kan medföra att FRAB inte fungerar lika smärtfritt.

Registrering för deltagade på konferensen sker huvudsakligen genom Eventbrites plattform. Eventbrite använder sina egna kakor vilka är bortom vår kontroll, se Eventbrites cookie-policy för detaljer. Om detta är ett problem för dig, finns alternativa sätt för att registrera dig och betala din biljett. Kontakta organinsatörerna om du har några frågor.