Building Together — Manufacturing Solidarity

From FSCONS wiki
Revision as of 15:57, 6 October 2011 by Ljo (talk | contribs) (→‎Description)
Jump to navigation Jump to search

Description

Serengeti är ett nätverk för fri programvara och solidaritetsarbete. Vi vill föra fram de demokratiska aspekterna av fri programvara och hjälpa till med att sprida den till organisationer som arbetar med rättvisa, demokrati och solidaritet. Så kan vi sänka kostnader och samtidigt öka solidarisk fördelning, demokrati och oberoende.

This text will be adapted as track description. It is a placeholder for now. And I will put it on myconf when ready. /ljo