Building Together — Manufacturing Solidarity

From FSCONS wiki
Revision as of 12:59, 4 October 2011 by Ljo (talk | contribs) (→‎Description)
Jump to navigation Jump to search

Description

Serengeti är ett nätverk för fri programvara och solidaritetsarbete. Vi vill föra fram de demokratiska aspekterna av fri programvara och hjälpa till med att sprida den till organisationer som arbetar med rättvisa, demokrati och solidaritet. Så kan vi sänka kostnader och samtidigt öka solidarisk fördelning, demokrati och oberoende.