Building Together — Manufacturing Solidarity

From FSCONS wiki
Revision as of 13:42, 6 October 2011 by Rikard (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Description

This should perhaps be translated to Swedish, and more tuned towards describing the track?//Rikard Serengeti är ett nätverk för fri programvara och solidaritetsarbete. Vi vill föra fram de demokratiska aspekterna av fri programvara och hjälpa till med att sprida den till organisationer som arbetar med rättvisa, demokrati och solidaritet. Så kan vi sänka kostnader och samtidigt öka solidarisk fördelning, demokrati och oberoende.